Voorwaarden
Op alle werkzaamheden van Zidiot zijn onze algemene voorwaarden van kracht.