Grenspark Groot Saeftinghe

Branding strategie / Huisstijl / Website
Bekijk de website

Over Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Zeeland ligt het nieuwe Grenspark Groot Saeftinghe. De schorren en slikken van Het Verdronken Land van Saeftinghe vormen het grootste getijdengebied van West-Europa. Een paradijs voor water- en weidevogels. In dit uitgestrekte landschap — van de Westerschelde tot Hulst en de haven van Antwerpen — zijn haven, landbouw en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nu de ontpoldering van de Prosper- en Hedwigepolders onomkeerbaar is, is het tijd voor een nieuwe economische en maatschappelijke impuls voor het gebied. Het creëren van kansen voor iedereen!

Bewoners, overheden, natuurorganisaties, landbouwers en de Antwerpse haven werken samen om het nieuwe grenspark te vormen en op de kaart te zetten.

De uitdaging

Losse – soms zelfs tegenstrijdige – belangen en partijen gaan samenwerken onder de vlag van het nieuwe grenspark. De vlag wappert voor allen.

In nauw overleg én discussie ontwierp Zidiot het logo, waarin haven, landbouw en natuur één worden. Om de samenhang in de regio te versterken. Dit ontwikkelde we door tot een unieke huisstijl en branding strategie die ruimte en handvatten biedt aan iedereen.

Het grenspark is er natuurlijk ook voor bezoekers! Fijnproevers en avonturiers, die houden van een ruig en grensverleggend landschap of een echt streekgerecht. Laarzen aan en eropuit om vogels of schepen te spotten. De website biedt alle informatie die nodig is voor een bezoek en een warm welkom in het gebied!

Bezoekers website

Het grenspark zet in op fijnproevers en avonturiers. Die graag iets nieuws ontdekken. Om de brede doelgroep te beschrijven zijn vanuit de branding strategie 10 persona’s uitgewerkt. Hiermee kreeg het ontwerpproces de juiste richting.

Het creëren van kansen

De horizontale samenwerking is een belangrijke pijler van het grenspark. De website is opgebouwd uit blokken die random inladen. Zo komt iedere ondernemer en activiteit in de spotlight.

Toolkit

Op de toolkit is meer te lezen over de missie van het grenspark. En daarbij is de complete huisstijl te downloaden. Voor ondernemers, partners, gemeenten of scholieren.

Tijd voor een goed gesprek

Een online beeld zegt veel, het is nog geen gesprek. Wil je je project of vraag tegen het licht houden? En samen met ons de mogelijkheden bespreken? We leren je graag echt kennen.