Grenspark Groot Saeftinghe

Branding strategie / Huisstijl

Over Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Zeeland ligt het nieuwe Grenspark Groot Saeftinghe. Hier bevindt zich het grootste getijdengebied van West-Europa. De schorren en slikken van Het Verdronken Land van Saeftinghe lopen onder op het ritme van eb en vloed. Een paradijs voor water- en weidevogels. In dit uitgestrekte landschap — van de Westerschelde tot Hulst en de haven van Antwerpen — zijn haven, landbouw en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nu de ontpoldering van de Prosper- en Hedwigepolders onomkeerbaar zijn is het tijd voor een nieuwe economische en maatschappelijke impuls voor het gebied. Het creëren van kansen voor iedereen!

De uitdaging

Bewoners, overheden, natuurorganisaties, landbouwers en de Antwerpse haven. Allemaal zijn ze nauw betrokken bij het nieuwe grenspark en gedreven om het gebied op de kaart te zetten!

Om samen naar buiten te treden — bezoekers en bedrijvigheid aan te trekken — zijn een naam, een logo, een huisstijl en een complete branding strategie voor het grenspark onmisbaar.

Zidiot ontwikkelde een sterk logo, waarin haven, landbouw en natuur samenkomen. Om hiermee de samenhang in de regio te versterken. Met daarbij een unieke huisstijl en strategie die, net als het grenspark zelf, ruimte biedt aan iedereen.

PRAATJES BIJ DIE PLAATJES

Een online beeld zegt dan wel meer dan 1.000 woorden, het is nog geen gesprek. We leren je graag echt kennen, in Zidiot hometown Den Haag of daarbuiten.

Ja! Hou mij op de digitale hoogte