Kwaliteit van Onderwijs

Huisstijl / website
Bekijk de website

Bouwen aan beter onderwijs

Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hebben er dagelijks mee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs? Hoog tijd voor een fundamenteel debat.

Een online debat

Eén van de uitdagingen voor Zidiot was het bouwen van een online platform waar Essayisten en Schaduwleden een debat kunnen voeren. Om het publiek zo nauw mogelijk te betrekken in de discussies tussen Essayisten en Schaduwleden is er de mogelijkheid om als toeschouwer mee te gaan in de discussies.

Congres thema's

Aan de hand van zeven spraakmakende thema’s wisselen we opvattingen uit om een nieuwe koers te bepalen. We blijven niet bij het uitwisselen van ideeën maar gaan ook over tot het vormen van oordelen en het ontwerpen van voorstellen. Op deze thema’s zijn beschouwingen in de diepte geschreven. Hierover vindt een online debat plaats.

Tijd voor een goed gesprek

Een online beeld zegt veel, het is nog geen gesprek. Wil je je project of vraag tegen het licht houden? En samen met ons de mogelijkheden bespreken? We leren je graag echt kennen.