Samen Hier

Campagne strategie / Huisstijl / Website
Bekijk de website

Over Samen Hier

Iedereen kan op een dag genoodzaakt zijn te vluchten. Voor oorlog, onderdrukking, armoede of geweld. Met een netwerk van Samen Hier-groepen op verschillende plekken in Nederland zet Samen Hier hun tijd en middelen in om veilige routes mogelijk te maken voor mensen op de vlucht en eraan bij te dragen dat zij als nieuwkomer snel kunnen landen in Nederland.

Integratie gaat niet vanzelf. Statushouders in Nederland worstelen met de taal, het vinden van werk en het vinden van hun plek in de samenleving. Gebrek aan een netwerk lijkt een van de grootste struikelblokken op al deze vlakken. Met het project Samen Hier introduceert Justice and Peace een aanpak voor integratie die in Canada reeds succesvol is gebleken. Met vijf personen (bijvoorbeeld buren, vrienden of collega’s) kun je een groep vormen om een persoon of gezin te ontvangen in jouw woonplaats.

De opdracht

Justice & Peace heeft Zidiot ingeschakeld om het nieuwe brand, Samen Hier, te ontwikkelen. Het ontwerp van een huisstijl en een bijbehorende website, evenals het ontwikkelen van communicatietools en social media kanalen.

De pilot van Samen Hier werd ingezet om op korte termijn enkele belangrijke doelen te behalen door middel van effectieve communicatie. Open, verbindend, positief, vrolijk, helder en aanzetten tot actie!

Zo konden in korte tijd nieuwe gemeenten worden aangetrokken om mee te doen en zijn er vele enthousiaste welkom groepen ontstaan.

Een actieve start, met het doel om groot te groeien!

Tijd voor een goed gesprek

Een online beeld zegt veel, het is nog geen gesprek. Wil je je project of vraag tegen het licht houden? En samen met ons de mogelijkheden bespreken? We leren je graag echt kennen.